Български зъболекар - брой 1(31)

Зъболекари за промяна

 
 
 
 

 Български зъболекар - брой 2(32)

Зъболекари за промяна

  1. Обръщение на д-р Ема Михова, Председател на УС на СБЗ 
  2. Орални лезии и диагностичен алгоритъм. Продължение /гост-лектор – проф. Ангелина Киселова-Янева, дмн/
  3. Из "Организационният живот на българските зъболекари"
  4. July morning 
  5. Ретрото е модерно 
 • Свали броя