Сдружение на българските зъболекари, СНЦОП

Адрес и седалище: 1000 София, ул. Цар Калоян №6, Хотел „Рила“, офис 216

ЕИК: 130000612

Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG16UNCR76301012484109 (BGN)

МОЛ: д-р Анатолий Василев Кънев