Български зъболекар - брой 1

  • Обръщение от д-р Михаил Велков
  • COVID-19 и денталната практика - Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева - Консултант към катедра «Образна и орална диагностика» в Медицински университе
  • Как да спрете болката и да се радвате на живота с помощта на апликаторите Taopatch - д-р Венцислав Стоев
 
 Архив