Български зъболекар - брой 2(31)

Зъболекари за промяна

  1. Обръщение на д-р Анатолий Кънев, член на УС на СБЗ 
  2. Орални лезии и диагностичен алгоритъм. Продължение /гост-лектор – проф. Ангелина Киселова-Янева, дмн/
  3. July Morning
  4. „Палавото зъбче“ 
  5. Ретрото е модерно 
  6. Новогодишен бал
 • Свали броя

 

 

Български зъболекар - брой 1(30)

   1. Обръщение на д-р Анатолий Кънев, член на УС на СБЗ 
   2.  Орални лезии и диагностичен алгоритъм гост-лектор – проф. Ангелина Киселова-Янева, дмн 
   3. „Св. Аполония“, гр. Плевен – 2022
   4. Зъболекар на годината – д-р Ема Михова
   5. July morning - 2022
  • Свали броя

Български зъболекар - брой 2

   1. Обръщение на д-р Анатолий Кънев, член на УС на СБЗ 
   2. Исторически данни за денталната амалгама д-р Владимир Панов 
   3. Ръкавиците в медицината д-р Владимир Панов
   4. Интересна находка. Списание „Зъболекарски преглед от 20-те и 30-те години на ХХ век 

 

Български зъболекар - брой 1

 • Обръщение от д-р Михаил Велков
 • COVID-19 и денталната практика - Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева - Консултант към катедра «Образна и орална диагностика» в Медицински университе
 • Как да спрете болката и да се радвате на живота с помощта на апликаторите Taopatch - д-р Венцислав Стоев
 
 Архив