Български зъболекар - брой 2

  • Обръщение от д-р Анатолий Кънев
  • Постурологията - нов подход в медицината
  • Прояви в лицево-челюстната област при общи и системни заболявания
 

Български зъболекар - брой 1

  • Обръщение от д-р Анатолий Кънев
  • Св. Аполония – Национална конференция на СБЗ
  • Предложение за дентална камара