1. За да участвам в инициативите на Сдружението
 2. За да реализираме Европейските стандарти в професията
 3. За да бъда с приятели - професионалисти
 4. За да подобрим зъболекарската професия 
 5. За да повишим авторитета на зъболекарите в България
 6. За да увеличим знанията и опита си 
 7. За да използвам предимствата на членството на СБЗ   
  • отстъпки за курсове и обучения
  • отстъпки при закупуване на дентално оборудване и консумативи
  • преференции в търговски, банкови и застрахователни комании  


Изпратете копие от платежното нареждане и попълнениете три документа на е-майл: abdentist@abv.bg  

За повече информация: 0887 483 891