Дентални импланти

  • Конецът за зъби като възможен рисков фактор за развитиетона периимплантит.
  • Клинично изпитване с наблюдение на 10 случая